مجموعه مدیریتی نشر، تبلیغات، آموزش و تولیدات امام محمدباقر(ع) می باشد.
نمايى از زندگانى حضرت امام محمد باقر (ع)

ابو جعفر، امام محمد باقر (ع) پنجمين آفتابى است كه بر افق امامت، جاودانه درخشيد.زندگيش سراسر دانش و ارزش بود، از اين رو باقر العلوم ناميده شد، يعنى شكافنده دشواريهاى دانش و گشاينده پيچيدگيهاى معرفت.

خصلت آفتاب است كه هماره گام بر فرق ظلمت مى‏نهد و در لحظه‏هاى تاريك، بر افق زمان مى‏رويد تا ارزشهاى مهجور و نهان شده در سياهى جهل و جور را، دوباره جان بخشد و آشكار سازد.

او نيز در عصر حاكميت جور و تشتت انديشه‏هاى دينى امت اسلام، تولد يافت تا پيام آور معرفت و احياگر اسلام ناب محمدى (ص) باشد.

ولادت

حضرت ابو جعفر، باقر العلوم، در شهر مدينه تولد يافت.و بر اساس نظريه بيشتر مورخان و كتابهاى روايى، تولد آن گرامى در سال 57 هجرى بوده است. (1) اين نقل، با رواياتى كه نشان مى‏دهد امام باقر (ع) به هنگام شهادت جد خويش ـ حسين بن على (ع) ـ در سرزمين طف حضور داشته و سه سال از عمرش مى‏گذشته است هماهنگى دارد. (2)

در روز و ماه ولادت آن حضرت نيز نقلهاى مختلفى ياد شده است:

الف ـ سوم صفر 57 هجرى. (3)

ب ـ پنجم صفر 57 هجرى. (4)

ج ـ جمعه اول رجب 57 هجرى. (5)

د ـ دوشنبه يا سه شنبه اول رجب 57 هجرى. (6)

بيشتر محققان با ترجيح نظريه نخست، يعنى سوم صفر آن را پذيرفته‏اند.

تبار والاى امام باقر (ع)

امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نيز مادر، به شجره پاكيزه نبوت منتهى مى‏گردد.

او نخستين مولودى است كه در خاندان علويان از التقاى دو بحر امامت (نسل حسن بن على و حسين بن على عليهما سلام) تولد يافت: (7)

پدر: على بن الحسين، زين العابدين (ع) .مادر: ام عبد الله، فاطمه، دختر امام حسن مجتبى (ع) (8)

مادر گرامى امام باقر (ع) نخستين علويه‏اى است كه افتخار يافت فرزندى علوى به دنيا آورد . (9) براى وى كنيه‏هايى چون ام الحسن و ام عبده آورده‏اند، اما مشهورترين آنها، همان ام عبد الله است.

در پاكى و صداقت، چنان نمونه بود كه صديقه‏اش لقب دادند. (10)

امام باقر (ع) مادر بزرگوار خويش را چنين توصيف كرده است:

«روزى مادرم كنار ديوارى نشسته بود، ناگهان ديوار ريزش كرد و در معرض ويرانى قرار گرفت، مادرم دست بر سينه ديوار نهاد و گفت، به حق مصطفى (ص) سوگند، اجازه فروريختن ندارى.ديوار بر جاى ماند تا مادرم از آن جا دور شد.سپس ديوار فرو ريخت. (11)

نام و كنيه

نام آن حضرت محمد است.اين نامى است كه رسول خدا (ص) از دير زمان براى وى برگزيده بود .

جابر بن عبد الله انصارى يار ديرين پيامبر (ص) افتخار دارد كه سلام رسول خدا را به امام باقر (ع) ابلاغ كرده است.از بيان او ـ كه بتفصيل خواهد آمد ـ استفاده مى‏شود كه نامگذارى امام باقر (ع) به وسيله پيامبر اكرم (ص) صورت گرفته است.كنيه آن گرامى ابو جعفر (12) است و جز اين كنيه‏اى براى وى نقل نكرده‏اند. (13)

القاب

براى امام باقر (ع) اين القاب ياد شده است:

1 ـ باقر.

اين لقب مشهورترين القاب آن حضرت بشمار مى‏آيد و بيشتر منابع بدان تصريح كرده‏اند. (14)

در بيان فلسفه تعيين اين لقب براى وى، آمده است:

ـ شكافنده معضلات علم و گشاينده پيچيدگيهاى دانش بود. (15)

ـ به دليل گستردگى معارف و اطلاعاتى كه در اختيار داشت، باقر ناميده شد. (16)

ـ بدان جهت كه در نتيجه سجده‏هاى بسيار، پيشانيش فراخ گشته بود. (17)

ـ احكام را از متن قوانين كلى، استنباط و استخراج مى‏كرد. (18)

2 ـ شاكر

3 ـ هادى

4 ـ امين ـ شبيه، به جهت شباهت آن حضرت به رسول خدا (ص) (19) .

همسران

در منابع تاريخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» (20) نام برده‏اند.

همسران عبارتند از:

1 ـ ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر.

او هر چند از نسل ابو بكر بود، اما همانند پدرش قاسم بن محمد حق امامان را مى شناخت و اهل ولايت معصومين (ع) بود، چنان كه در روايتى از امام رضا (ع) آمده است كه روزى نام قاسم بن محمد نزد آن حضرت برده شد، امام فرمود: او به ولايت و امامت اعتقاد داشت. (21)

2 ـ ام حكيم دختر اسيد بن مغيره ثقفى.

فرزندان

براى امام باقر (ع) هفت فرزند ياد كرده‏اند، پنج پسر و دو دختر.

1 ـ جعفر بن محمد الصادق (ع) .

وى مشهورترين، ارجمندترين و با فضيلت ترين فرزند امام باقر (ع) مى‏باشد كه از ام فروة زاده شد و نسل امامت از طريق او استمرار يافت.

2 ـ عبد الله بن محمد.او يگانه برادر امام صادق (ع) بشمار مى‏آيد كه هم از ناحيه پدر و هم از ناحيه مادر با آن حضرت متحد است.مورخان وى را صاحب فضل و صلاح دانسته‏اند و متذكر شده‏اند كه فردى از بنى اميه به او سم خورانيد و او را به شهادت رساند. (22)

3 ـ ابراهيم بن محمد، از ام حكيم.

4 ـ عبيد الله بن محمد، از ام حكيم.

5 ـ على بن محمد.

6 ـ زينب بنت محمد، اين دو (يعنى زينب و على) از يك مادرند كه ام ولد بوده است.

7 ـ ام سلمه، مادر وى را نيز ام ولد دانسته‏اند. (23)

برخى از منابع، تنها شش فرزند براى امام باقر (ع) نام برده‏اند و بر اين باورند كه امام باقر فرزندى به نام عبيد الله نداشته است. (24)

گروهى ديگر گفته اند: امام باقر (ع) دو دختر نداشته است، بلكه زينب و ام سلمه در حقيقت دو نام براى يك دختر است. (25)

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ در سال تولد امام باقر (ع) جهار نقل وجود دارد كه عبارتند از: سالهاى 56، 57، 58، 59 هجرى در اين ميان نقل دوم، يعنى سال 57 از پشتوانه تاريخى و حديثى بيشترى برخوردار است.برخى از منابعى كه سال 57 را ياد كرده‏اند عبارتند از: دلائل الامامة 194 اصول كافى 2/372، ارشاد مفيد 2/56، مصباح المتهجد 557، اعلام الورى 259، مناقب ابن شهر آشوب 4/210، روضة الواعظين 1/207، كفاية الطالب 455، وفيات الاعيان 4/..174.و منابعى كه سال 58 را سال ولادت امام باقر (ع) دانسته‏اند عبارتند از: اثبات الوصية 150 ـ 153، عيون المعجزات 75 و منابعى كه سال 59 را نقل كرده اند چنينند: فرق الشيعة 61، عمدة الطالب 138 ـ 139، بحار 46/217 به نقل از مصباح كفعمى.

2 ـ ر.ك: سبائك الذهب 74، عيون المعجزات 75، اخبار الدول و آثار الاول .11

3 ـ كشف الغمة 2/318، الفصول المهمة 211، مصباح كفعمى 522، نور الابصار شبلنجى 142، و...

4 ـ تذكرة الائمة، لاهيجى .125

5 ـ دلائل الامامة 94، مصباح المتهجد 557، اعلام الورى .259

6 ـ اعيان الشيعة 1/ .650

7 ـ انه اول من اجتمعت له ولادة الحسن و الحسين (ع) .رك: مناقب ابن شهر آشوب 4/208، عمدة الطالب 138 ـ 139، نور الابصار، مازندرانى .51

8 ـ برخى منابع، ام عبد الله، فاطمه را فرزند حسن مثنى (حسن بن حسن) دانسته اند مانند : تذكرة الخواص 302، وفيات الاعيان 4/174.اما بيشتر منابع وى را فرزند بى واسطه امام حسن مجتبى (ع) به شمار آورده‏اند مانند: تاريخ يعقوبى 2/320، فرق الشيعة، نوبختى 61، دلايل الامامة 95، اصول كافى 2/372، اثبات الوصية 150، اعلام الورى 259، تذكرة الخواص 302، البداية و النهاية 9/309، اخبار الدول و آثار الاول ...111

9 ـ هى اول علوية ولدت علويا.دلائل الامامة .95

10 ـ همان.

11 ـ عيون المعجزات 75، اثبات الهداة 5/270، بحار 46/217، نور الابصار، مازندرانى 44، الانوار البهية .115

12 ـ مثير الاحزان، جواهرى 237، تاريخ ابن خلكان 2/23، تاج المواليد، طبرسى/39، المعارف 215، سير اعلام النبلاء، 4/401 و...

13 ـ الفصول المهمة 211، بحار 46/216، سيرة الائمة الاثنى عشر 2/ .200

14 ـ سبائك الذهب 74، عيون الاخبار، ابن قتيبه 1/312، ارشاد مفيد 2/156، تذكرة الخواص 302، مرآة الجنان 1/248، تاريخ ابن وردى 1/248، روض الرياحين 67، الصواعق المحرقة 210، شذرات الذهب 1/ .149

15 ـ تاريخ يعقوبى 2/302، سير اعلام النبلاء 4/402، الفصول المهمة 211، شذرات الذهب 1/ .149

16 ـ تاج المواليد 39، كشف الغمة 2/318، تذكرة الخواص 302، اعيان الشيعة 1/ .650

17 ـ تذكرة الخواص 302، اعيان الشيعة 1/ .650

18 ـ البداية و النهاية 9/ .309

19 ـ اين القاب در منابع زير آمده است: دلائل الامامة 94، تاج المواليد 39، كشف الغمة 2/318، تذكرة الخواص 5/302، احقاق الحق 12/165 و...

20 ـ ام ولد به كنيزى گفته مى‏شود كه از مولاى خود صاحب فرزند شده باشد.

21 ـ ذكر عند الرضا (ع) القاسم بن محمد...و سعيد بن المسيب فقال: كانا على هذا الامر ...قرب الاسناد 210، بحار 46/ .366

لازم به يادآورى است كه در متن حديث قاسم بن محمد دايى امام موسى بن جعفر (ع) ياد شده كه جد مادرى به جاى آن صحيح است و آنچه مى‏نمايد كه مراد از قاسم بن محمد همان جد مادرى است، ذيل حديث مى‏باشد.

22 ـ الفصول المهمة .221

23 ـ برخى از منابع كه اين هفت تن را ياد كرده‏اند عبارتند از: ارشاد مفيد 2/172، تاج المواليد 118، مناقب 4/210، تذكرة الائمة .216

24 ـ طبقات ابن سعد 5/236، تذكرة الخواص .306

25 ـ اعلام الورى 265، كشف الغمة 2/322، الفصول المهمة 221، بحار 46/ .365

كتاب: زندگى سياسى امام باقر (ع)، ص 15

نويسنده: احمد ترابى

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:29  توسط خانم نصرت احمدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونيک
آرشيو
عناوين مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
صفحه منظرگاه مديريتي امام محمد باقر سلام الله عليه به نشر عقايد حضرت امام محمد باقر سلام الله عليه مي پردازد.

پيوندهاي روزانه
احاديث امام محمد باقر سلام الله عليه
مدرسه فقهي امام محمد باقر سلام الله عليه
شبكه جهاني آل البيت سلام الله عليه
مداحی های ولادت امام محمدباقر(ع) برگرفته از وبلاگ حسن فطرس
پیامک ( اس ام اس ) ولادت امام محمدباقر (ع)
پای سخن امام محمد باقرعلیه السلام (فلش)
سیره و زندگانی امام محمد باقر(ع)
قالب امام محمد باقر (ع) برای وبلاگ
بانك اشعار اهل بيت سلام الله عليه
بزرگترین منبع اشعار مذهبی
ميلاد فرخنده امام محمد باقر(ع)
ویژه میلاد امام محمد باقر علیه السلام
حدیث (1) امام محمد باقر علیه السلام
مجموعه اشعار در باره امام محمد باقر (ع)
شهادت امام محمدباقر علیه السلام / گنجینه علم آسمانی
خودسازی از نظر امام محمد باقر(ع)
زندگاني امام باقر عليه السلام در يک نگاه
زندگينامه امام باقر علیه السلام
سيره عملي امام محمد باقر (ع)
ویژه نامه شهادت امام باقرعلیه السلام
زندگینامه ی حضرت امام محمد باقر(ع)
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر (ع)
«امّ الکتاب»، منسوب به امام محمد باقر
ويژگيهاي امام باقر (عليه السلام) و نقش ايشان در مسير امامت
دانلود مداحی ویژه شهادت امام محمد باقر(ع)
چهل حدیث گوهر بار امام محمد باقر علیه السلام
ویژه نامه ولادت امام باقر علیه السلام
احاديث قدسي، روايات چهارده معصوم عليهم السلام، كلمات حكمت آموز از كتابهاي مقدس
ولادت حضرت امام محمد باقر(ع)
سخنان امام محمد باقرسلام الله عليه
آرشيو پيوندهاي روزانه
پيوندها
منظرگاه مديريتي بسم الله الرحمن الرحيم پاي ميز انديشه
منظرگاه مديريتي شركت اسوه ياران امين
منظرگاه مديريتي مهدي منتظران
منظرگاه مديريتي تعليم و تربيت
منظرگاه مديريتي اصول و مباني نقد و تبليغ
منظرگاه مديريتي اخلاق
منظرگاه مديريتي عطر بهار
منظرگاه مديريتي نگاره پر نور
منظرگاه مديريتي تأمين اجتماعي - اقتصاد - فرهنگ
منظرگاه مديريتي پيشكسوتان و بزرگسالان
منظرگاه مديريتي منشور وحي
منظرگاه مديريتي شخصيت و كرامت انساني
منظرگاه مديريتي جوانان
منظرگاه مديريتي همت مضاعف و كار مضاعف" كار و تلاش متعالي
منظرگاه مديريتي راه يافتگان
منظرگاه مديريتي تالار گفتگو و ميز نظريه پردازي
منظرگاه مديريتي امام خمینی و انقلاب اسلامی
منظرگاه مديريتي منظرگاه مدیریتی مقام معظم رهبری
منظرگاه مديريتي قرآن
منظرگاه مديريتي حضرت محمد سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي حضرت خديجه
منظرگاه مديريتي حضرت فاطمه سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي حضرت زينب سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي حضرت معصومه سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي امام علي سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي امام حسن مجتبي سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي امام حسين سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي امام سجاد سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي امام محمد باقر سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي جعفر صادق سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي موسي كاظم سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي علي بن موسي الرضا سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي محمد بن علي سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي علي بن محمد سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي حسن عسكري سلام الله عليه
منظرگاه مديريتي مهدي موعود سلام الله عليه
نوشته هاي پيشين
شهریور ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
آبان ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
 
آمار بازديد كنندگان:

(اگر شمارنده بر روي 18001متوفق گرديد، همكاران ما در حال به روزرساني آمار هستند.)

Page Rank

 

 RSS

POWERED BY
YaranAmin.COM